2017-07-05 11:15:00

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

megkezdődött a szociális alapszolgáltatások fejlesztése mohácson

 

 

Támogatásban részesült a Mohács Város Önkormányzata és a Foetus-Car Nonprofit Kft. által konzorciumban megvalósuló, a TOP támogatási rendszeréhez benyújtott „TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00005” azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése Mohácson” című projekt. A fejlesztés 148.807.634 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (támogatási intenzitás: 100 %).

 

A 2017. július 1-én megkezdődött projekt a városban már meglévő szociális alapszolgáltatások infrastruktúráját fejleszti komplex módon. A fejlesztés révén 7 szociális alapszolgáltatás újul meg (támogató szolgáltatás; család és gyermekjóléti központ; étkeztetés; közösségi ellátás; nappali ellátás, házi segítségnyújtás) a város három különböző intézményében.

 

A projekt keretében egyrészről a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Eötvös utcai épületének korszerűsítése, átalakítása valósul meg. A Családsegítő alapterülete egy újabb épületrésszel bővül, továbbá a szolgáltatások zavartalan ellátásához szükséges berendezések is beszerzésre kerülnek. A fejlesztés eredményeként az intézmény hozzáférhetősége és minőségi feltételei nagymértékben javulnak, a szolgáltatás színvonala emelkedik.

 

A projekt keretében a Foetus-Car Nonprofit Kft. beruházásban valósul meg a közösségi pszichiátriai ellátást és a támogató szolgáltatást a jogszabályoknak megfelelően biztosító intézmény építése. Az intézmény otthont kíván adni személyre szabott, differenciált, csoportos foglalkozások és tréningek számára is. A projektelem keretében a támogató szolgálat számára egy darab 9 személyes mikrobusz beszerzése is megvalósul.

 

A projekt részeként a Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény részére az étkeztetés, a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás eszközállományának fejlesztése is megvalósul.

 

A támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2017. június 21.