2019-06-05 11:35:13

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

BEFEJEZŐDÖTT A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE MOHÁCSON

 

Befejeződött a TOP támogatási rendszeréhez benyújtott „TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00005” azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése Mohácson” című projekt. A projektet Mohács Város Önkormányzata és a Foetus-Car Nonprofit Kft. konzorciumban valósította meg. A fejlesztés 148.807.634 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (támogatási intenzitás: 100 %).

 

A pályázat 2016-ban került benyújtásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése Mohácson” címmel. A projekt támogatásáról 2017. május 29-én született döntés.

 

A támogatói döntés értelmében a benyújtó konzorcium 100 %-os támogatási intenzitás mellett, közel 150 millió Ft Európai Uniós (85%) és Hazai társfinanszírozási (15%)  támogatásban részesült. A projekt 2017. 07. 01-én vette kezdetét, és 2019.03.31-én fejeződött be.

 

A projekt révén 7 szociális alapszolgáltatás újult meg (család és gyermekjóléti központ; támogató szolgáltatás; közösségi ellátás; étkeztetés; nappali ellátás, házi segítségnyújtás), három különböző intézményben.

 

A projekt keretében egyrészről a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Eötvös utcai épületének korszerűsítése, átalakítása valósult meg. A Családsegítő alapterülete egy újabb épületrésszel bővült, továbbá a szolgáltatások zavartalan ellátásához szükséges berendezések is beszerzésre kerültek. A fejlesztés hozzájárult az intézmény hozzáférhetőségének és minőségi feltételeinek javulásához, a szolgáltatás színvonalának emelkedéséhez.

 

A projekt keretében a Foetus-Car Nonprofit Kft. beruházásban a közösségi pszichiátriai ellátást és a támogató szolgáltatást a jogszabályoknak megfelelően biztosító intézmény épült. Az intézmény személyre szabott, differenciált, csoportos foglalkozásoknak és tréningeknek is otthont ad. A projektelem keretében a támogató szolgálat számára egy darab 9 személyes mikrobusz beszerzése is megvalósult.

 

A projekt részeként a Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény által biztosított étkeztetés, nappali ellátás és házi segítségnyújtás eszközállományának fejlesztése is megvalósult.

2019-03-20 14:07:38

Elkészült a szociális szolgálató központ

 

2019. március 8-án befejeződtek a szociális szolgáltató központ kivitelezési munkálatai, továbbá sor került a központ működéséhez szükséges eszközök beszerzésére is.

 

 

       

2019-03-18 10:17:10

Befejeződtek a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Eötvös utcai épületének felújítási munkálatai

 

2018. december 17-én befejeződtek a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és központ épületének kivitelezési munkálatai, ezt követően a működéshez szükséges eszközök beszerzésére is sor került. A szolgálat munkatársai megújult környezetben fogadják az ügyfeleket.

 

        

2018-11-20 13:16:58

Ütemterv szerint haladnak a szociális szolgálató központ kivitelezési munkálatai

 

A Foetus-Car Nonprofit Kft. beruházásában megvalósuló építési munkákra a vállalkozási szerződést 2018. május 3-án kötötte meg a konzorciumi partner a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével. A kivitelezés ütemterv szerint halad, 2018. október végéig elérte az 50 %-is készültséget.

 

       

2018-10-25 09:47:24

Folyamatban van a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Eötvös utcai épületének megújítása

 

 

A Mohács Város Önkormányzata beruházásában megvalósuló építési munkákra az Önkormányzat, sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2018. április 10-én kötött vállalkozási szerződést. A kivitelezés ütemterv szerint halad, 2018. szeptember végéig elérte az 50 %-os készültséget.

 

       

 

 

2017-07-05 11:15:00

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

megkezdődött a szociális alapszolgáltatások fejlesztése mohácson

 

 

Támogatásban részesült a Mohács Város Önkormányzata és a Foetus-Car Nonprofit Kft. által konzorciumban megvalósuló, a TOP támogatási rendszeréhez benyújtott „TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00005” azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése Mohácson” című projekt. A fejlesztés 148.807.634 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (támogatási intenzitás: 100 %).

 

A 2017. július 1-én megkezdődött projekt a városban már meglévő szociális alapszolgáltatások infrastruktúráját fejleszti komplex módon. A fejlesztés révén 7 szociális alapszolgáltatás újul meg (támogató szolgáltatás; család és gyermekjóléti központ; étkeztetés; közösségi ellátás; nappali ellátás, házi segítségnyújtás) a város három különböző intézményében.

 

A projekt keretében egyrészről a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Eötvös utcai épületének korszerűsítése, átalakítása valósul meg. A Családsegítő alapterülete egy újabb épületrésszel bővül, továbbá a szolgáltatások zavartalan ellátásához szükséges berendezések is beszerzésre kerülnek. A fejlesztés eredményeként az intézmény hozzáférhetősége és minőségi feltételei nagymértékben javulnak, a szolgáltatás színvonala emelkedik.

 

A projekt keretében a Foetus-Car Nonprofit Kft. beruházásban valósul meg a közösségi pszichiátriai ellátást és a támogató szolgáltatást a jogszabályoknak megfelelően biztosító intézmény építése. Az intézmény otthont kíván adni személyre szabott, differenciált, csoportos foglalkozások és tréningek számára is. A projektelem keretében a támogató szolgálat számára egy darab 9 személyes mikrobusz beszerzése is megvalósul.

 

A projekt részeként a Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény részére az étkeztetés, a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás eszközállományának fejlesztése is megvalósul.

 

A támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2017. június 21.